Terapi

Jeg arbejder med samtaleterapi. Mit teoretiske udgangspunkt er overordnet socialpsykologien. Valg af behandlingsmetode sker i samarbejde  med klienten under hensyntagen til problemets natur og klientens personlighed.  Det er det levede liv her og nu, der er udgangspunktet for terapien, men hvis nutiden bedre kan forstås ved at inddrage livshistorien, så gør vi det, når det er relevant.

Terapeutisk arbejder jeg med med følgende metoder:

  • Kognitiv terapi
  • Eksistentiel terapi
  • Systemisk/narrativ terapi