Priser/tilskud

  • Individuel konsultation kr. 1.290 - for 45 min.
  • Konsultationer med par og familier kr. 1.500 - for 45 min.
  • Konsultationer med par og familier kr. 3.000 - for 1½ time
  • Supervisionspris afhænger af gruppestørrelse og omfang

Priserne reguleres hvert år pr. 1/1 og følger den generelle prisudvikling.

Afbud

Selvbetaler/uden tilskud fra sygesikring: Evt. afbud meldes senest 24 timer før, da konsultationen ellers bliver takseret med fuld takst. Det samme gælder udeblivelse, eller hvis du har en tid en mandag, som ikke er aflyst fredagen inden senest kl. 12.

Med lægehenvisning/tilskud fra sygesikring:
Evt. afbud meldes senest kl. 12.00 dagen før vores aftale. Ved en tid om mandagen er afbudsfristen senest kl. 12 fredagen inden. Melder du afbud senere, eller bliver du væk fra din aftale uden afbud, opkræves et beløb svarende til egenbetalingen jf. overenskomsten. Ved flere sene afbud/udeblivelser betales gebyr svarende til dobbelt egenbetaling. 

Afregning

Afregning sker kontant eller via MobilePay umiddelbart efter samtalen.

Tilskudsmuligheder

Mange har i dag en forsikring hos et forsikrings- eller pensionsselskab eller har en sundheds/helbredssikring gennem deres arbejde, der kan rumme mulighed for betalt psykologhjælp i op til 5, 8, 10 eller flere timer hos en selvvalgt autoriseret psykolog, eller hos en psykolog i forsikringsselskabets netværk. Tjek derfor dine forsikringer og undersøg, om du er dækket.

Henvisning fra læge kan bruges hos mig

Jeg har overenskomst med Sygesikringen, og denne ordning kan derfor bruges hos mig. Kontakt din læge for yderligere information – hvis du ikke allerede har fået en henvisning til psykolog. Hvis du har fået en henvisning og gerne vil på min venteliste, så skriv mig helst en sms eller ring i min træffetid dagligt mellem 12-12.15.

Hvis du er mellem 18-24 år og henvist med depression eller angst, har jeg grundet ny økonomistyring desværre lukket for tilgang i første halvår af 2024. Som selvbetaler i denne gruppe, er det muligt at få en tid inden for 2-3 uger. Jeg anbefaler, at du går ind på hjemmesiden www.psykologeridanmark for at se om andre psykologer (der har en aftale med sygesikringen) har kortere ventetid.