Nyheder

Den 14/12-20: Med den nye finanslov er den vederlagsfri ordning for unge i alderen 18 - 21 år (henvist med depression eller angst) blevet gjort permanent, og derudover er ordningen udvidet til at omfatte unge i alderen 18 – 24 år. Ændringen træder i kraft fra 2. halvår 2021.